بلاگ

دوست دارم گاهی شاعر نباشم – قطعۀ بیست و نهم

مجموعۀ شعر-یادداشت هایم با عنوان “دوست دارم گاهی شاعر نباشم”  را مؤسسۀ انتشارات نگاه در فروردین ماه ۱۳۹۲  چاپ و منتشر کرد. این مجموعه که  شامل سی و شش قطعه شعر-یادداشت، و سطرهای آن آمیزه ای از شعر و نثر شاعرانه است، در برگیرندۀ واقعی ترین رؤیاها و رؤیایی ترین واقعیات زندگی من است. +
ادامه...

پست شده در: ۱۹ شهریور , ۱۳۹۲

شعری از من – شهریور ۱۳۹۲

مرد سیاه‌پوش تمام شب در اتاق تاریک دنبال گربه‌ای می‌گشت که تمام شب بیرون از اتاق زیر نور ماه برکۀ پُر از قورباغه‌ها و نیلوفرها را تماشا می‌کرد… +               +               + واهه آرمن تابستان ۱۳۹۲ تهران


ادامه...
پست شده در: ۱۰ شهریور , ۱۳۹۲