شعری از من – شهریور ۱۳۹۲

مرد سیاه‌پوش

تمام شب

در اتاق تاریک

دنبال گربه‌ای می‌گشت

که تمام شب

بیرون از اتاق

زیر نور ماه

برکۀ پُر از قورباغه‌ها و

نیلوفرها را تماشا می‌کرد…

+               +               +

واهه آرمن
تابستان ۱۳۹۲

تهران

پست شده در: ۱۰ شهریور , ۱۳۹۲

نوشتن نظر